תוכנית מגן

תוכנית מג"ן, תוכנית התנהגותית שבה מסגרת ברורה של דרישות התנהגותיות ולימודיות בבית הספר

אל מול קשר אישי יומיומי מובנה עם המחנכת

.אשר מטרתו דיאלוג על התנהלות התלמיד ופתרון משותף של הקשיים

לכל תלמיד טבלת מג"ן אישית יומית הבנויה על דרישה של

.קריטריונים התנהגותיים לימודיים ובינאישיים

עמידה בקריטריונים מזכה את התלמיד בתגמולים שונים

,בהתאם לכמות הנקודות שצבר לאורך כל החודש

.אל מול שרשרת תגובות המבוססת גם היא על עמידה בקריטיונים

מטרתנו לחזק כל תלמיד על פי יכולותיו הוא לאורך כל השנה באופן עיקבי המשקף את הצלחותיו

,לכן בבית ספרנו תמצאו תעודות הצטיינות למצטיין החודשי

.קיוסק מג"ן ושוק פרסים לכל התלמידים

,התוכנית מותאמת לתלמידים חזקים וחלשים כאחד

לאלה הזקוקים למסגרת שונה מכילה יותר

.נבנות תוכניות פרטניות המותאמות לצרכים שלהם

.במטרה לשלב אותם באופן הדרגתי בתוכנית המג"ן הבית ספרי ולאפשר הצלחה

ואכן העיקביות ההתמדה, העידוד והתמיכה של צוות המורים והעו"ס שני לזר

מנחת התוכנית, יוצרים בקרב התלמידים מוטיבציה ושינוי ריגשי

.אמונה וביטחון גבוה יותר בעצמם וביכולתיהם