תוכניות בית ספר

  1. תכנית פיילוט.
  2. תוכנית מג"ן
  3. פרויקט ל"חטיבה בהצלחה" – מרכז למידה במתמטיקה. ואנגלית.
  4. תכנית "סולמות" – מוזיקה לשינוי חברתי.
  5. תכנית למצטיינים – "טכנודע".
  6. מנהיגות צעירה.
  7. טבע עירוני.
  8. חוג תורני – שעות תורניות.
  9. נתינת מענה למתבגרים – כישורי חיים.
  10. חממ"ה.