אודות בית הספר

חזון בית הספר

אנו מאמינים כי בכל ילד קיימים כוחות לצמוח, ללמוד, להתפתח ולהתחזק. אנו פועלים לזיהוי ולטיפוח הכוחות והכישורים הייחודיים לכל ילד, כך שבסיום לימודיו הוא יגדל להיות בוגר ערכי ובעל דרך ארץ, המבטא את עצמו ואת יכולותיו באופן מיטבי. בוגרי ביה"ס יצאו מחוץ למעגל הסיכון ויהיו בעלי כלים לימודיים, חברתיים ורגשיים להתמודדות והתפתחות בהמשך חייהם. בוגר נווה מיכאל יכיר ויקיים אורח חיים אמוני דתי.

בית ספר נווה מיכאל, הנו בית ספר ממלכתי דתי, השוכן בלב פנימייה. ביה"ס הוקם על מנת לאפשר לילדים מענה לימוד הולם ומותאם לצרכיהם וקשייהם הייחודים ובתחילה רוב הגדול של תלמידיו היו חניכי הפנימייה. כיום לומדים בביה"ס כ-100 תלמידים כאשר 30% מתוכם אינם חניכי הפנימייה ולמעשה מספק ביה"ס מענה ייחודי עבור ילדי הקהילה בה הוא שוכן. ביה"ס נווה מיכאל זכה בפרס חינוך מחוזי. בנימוקי הפרס צוין: פיתוח מודל ייחודי בתחום "עיצוב התנהגות", תוך שיתוף פעולה בין צוותי החינוך, ההוראה והצוות הטיפולי. פיתוח תהליכי הוראה ולימדה הנותנים מענה לפרט לרמתו ולצרכיו של כל תלמיד, שילוב תוכניות העצמה אישית כמנוף להשתלבות ותפקוד לימודי.